سپاهان تکنیک تولید و عرضه

  •  قالب بتن
  • جک سقفی
  • اتصالات قالب بندی
  • ابزار و ماشین آلات ساختمانی

سپاهان تکنیک

20 سال سابقه درخشان

کیفیت برتر،با قیمت کمتر

داربست مدولار چکشی

وسیله ایست سریع ،دقیق ، اقتصادی برای کفراژبندی زیر سقف ودالهای بتنی وبه علت نداشتن لوله های مایل در نماکاری ساختمان نیزکاربردوسیعی داشته وبه عنوان کارآفرین ترین داربست مدولار در کشورهای صنعتی مطرح است

با افزایش ویا کاهش مهار های افقی وجابجایی پایه های عمودی می توان داربست ها را برای ارتفاعات مختلف وتحمل بارهای متفاوت تنظیم نمود.

این نوع داربست از پایه های قائم و مهارهای افقی در اندازه های مختلف تشکیل شده است. پایه های این نوع داربست ها در طو لهای 0/5  متر، 1 متر، 1/5 متر، 2 متر ، 2/5 متر و 3 متر تولید می شوند و با قراردادن سرجک های قابل رگلاژ در قسمت بالائی و پایه جک های قابل رگلاژ در قسمت پائین داربست برای هر ارتفاع و اختلاف ترازی قابل تنظیم می باشد. نصب مهارهای افقی بر پایه های داربست به سادگی و با ضربه چکش امکان پذیر می باشد و اتصال پایه های داربست به یکدیگر با مغزی و پین صورت می گیرد.

  • Capture
  • Capture